چما
چارچوب مدیریت امنیت اطلاعات
ابزار مدیریت اسناد
هدف از این ابزار، مدیریت تمامی اسنادی هست که در متدولوژی چما در کل شش دیسیپلین، تولید یا استفاده می شود. یک فرآیند مشخص برای ایجاد، تایید، و تصویب اسناد در این نرم افزار وجود دارد. تمامی نقش های متدولوژی چما می تواند در این ابزار تعریف گردیده و سپس مجوز های مشاهده و ویرایش به آنها داده شود. همچنین چندین کاربر می توانند مسئول ویرایش یک سند باشند، زیرا ممکن هست آنها بر روی بخش های متفاوت یک سند در حال کار باشند. بخش های مشترک هنگام ویرایش قفل شده و در اختیار یک کاربر قرار می گیرد و سایر کاربران هنگام ویرایش بخش مشترک در صف انتظار کوتاه مدت قرار می گیرند. همچنین این ابزار ارتباط و وابستگی تمامی اسناد را در بانک اطلاعاتی خود ذخیره کرده و در نتیجه زمانیکه یک سند مورد ویرایش قرار می گیرد، پیام های لازم برای بروز رسانی سایر اسناد وابسته را به کاربر هشدار می دهد. از دیگر قابلیت های مهم این ابزار داشتن قالب های پیش فرض برای تمامی اسناد پروژه ISMS در قالب متدولوژی چما می باشد. مسئول هر سند می تواند درخواست تغییر قالب را به مدیر سیستم مدیریت اسناد ارسال نماید. پس از تایید و تصویب آن، کاربر می تواند محتوای سند را در قالب جدید تهیه نماید. ثبت تاریخچه قالب ها و محتوای اسناد در چندین سطح و نحوه تغییرات آنها در طول زمان از دیگر ویژگی های این ابزار می باشد. مدیر نرم افزار هم می تواند پیشرفت تولید اسناد را در چندین سطح (کل چرخه، دیسیپلین ها، فعالیت ها، و خود اسناد) مشاهده کند و چنانچه تاخیری در تولید آنها وجود داشته و برخی کاربران منتظر تولید اسناد وابسته می باشند، پیام های تاخیری به کاربران مربوطه ارسال نماید.
تعریف قالب اسناد و وابستگی آنها
فرآیند تایید و تصویب اسناد
ذخیره سازی نسخه های متعدد اسناد
top